Informatie voor verwijzers

Manier van verwijzen

Huisarts: Verwijzen via VIP Live.

Aanmeldingen voor de GLI verlopen via verwijzing van de huisarts. De verwijsbrief wordt geplaats in het softwaresysteem VIP Live. Wij halen de verwijsbrief daar uit en vervolgen het contact met de potentiële deelnemer.

Als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u rechtstreeks verwijzen via Zorgmail of Zorgdomein vanuit het Huisarts Informatie Systeem (Promedico).

Zorgmail adres: fysiotherapienoordhuis@zorgmail.nl

Zorgdomein: In onderstaande afbeelding is te zien op welke zoektermen wij te vinden zijn binnen Zorgdomein.

Gecombineerde leefstijlinterventie Gecombineerde leefstijlinterventie verwijsafspraak verwijsafspraak Leefstijlcoach Leefstijlcoach, locatie Fysiotherapie Noordhuis, Apeldoorn Noordhuis Leefstijl, Apeldoorn LOKREG301 LOKREG300

Twee GLI programma's bij Noordhuis Leefstijl

Keuze:

 • COOL, Coachen op Leefstijl. Voor mensen met goede gezondheidsvaardigheden die met een intrinsieke motivatie in staat zijn om de eigen regie te nemen op weg naar een gezonde leefstijl. Coaching in groepen en individueel aan de hand van leefstijlthema’s.
 • SSiB, Samen Sportief in Beweging. Voor mensen met slechte tot matige gezondheidsvaardigheden en met moeite om zelf de regie te pakken. Motivatie is er niet persé maar het belang van een verandering is er wel. Vaak lage SES. Stevige samenwerking met sportstimulering, gemeente en sociaal domein.

Zolang het vanwege de maatregelen rondom COVID-19 niet mogelijk is om in groepjes te sporten, bieden we de leefstijlinterventie SSiB (Samen Sportief in Beweging) niet aan.

Deelnemers: wie komen in aanmerking?
 • Leeftijd 18 jaar of ouder (16-17 jarigen worden niet uitgesloten. Indien goede indicatie + motivatie nemen wij contact op met de zorgverzekeraar om deelname te bespreken)
 • Overgewicht: BMI 25-30 en met een (matig) verhoogd risico (zie risico-vragenlijst verderop) op cardiovasculaire aandoeningen en DM2
  Of
 • Obesitas: BMI > 30
 • Noot: Bij een BMI > 35 met comorbiditeit of BMI > 40 geldt dat de persoon in aanmerking komt voor een GLI+. Hiervoor geldt dat psychologische begeleiding onderdeel moet zijn van het totale behandeltraject.
 • Voldoende motivatie om het complete CooL programma te doorlopen. Dit ter beoordeling van de verwijzer en de uitvoerder.
 • Eén van de ouders, broers, zussen heeft een hartinfarct, bypassoperatie, angioplastiek of plotselinge dood gehad. Het familielid was, mannelijk, jonger dan 55 jaar en vrouwelijk, jonger dan 65 jaar.
 • De laatste 6 maanden heeft u sigaretten gerookt
 • Hoger dan 140/90 mm Hg is een risicofactor. Gebruik van bloeddrukregulatie is een risicofactor.
 • Cholesterolgehalte > 6,7 mmol
 • Glucosegehalte, niet nuchter > 11 mmol
 • BMI > 30 | Taille-omvang bij man > 102 cm en bij vrouw > 88 cm
 • Minder bewegen dan 5 dagen per week, minimaal 30 min. per dag.

Bij 2 of meer risicofactoren is er sprake van een matig verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en kan de deelnemer geïncludeerd worden.

Vraag naar:

 • De reden van deelname aan het programma
 • De inschatting van de eigen motivatie om met leefstijl aan de gang te gaan (laat dit evt. scoren op een 10-puntsschaal. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de motivatie)
 • De doelen die de deelnemer voor ogen heeft
 • De bereidheid om tijd en energie te investeren in gedragsverandering

Noot: de bereidheid tijd en energie te steken in het programma weegt het zwaarst. Onderdeel van het programma is om de motivatie te vergroten en te behouden dus als men een mindere motivatie heeft maar wel de bereidheid het volledige programma te doorlopen, kan de persoon geïncludeerd worden. Maak dus vooral een inschatting over de kans dat iemand voortijdig afhaakt.

Voor deelname aan de SSiB hoeft er niet persé een sterke intrinsieke motivatie te zijn. Doordat de deelnemers in de eerste 8 weken zeer intensief met sporten en gezond eten aan de slag gaan, staat voor ons de mogelijkheid open om de motivatie te beïnvloeden.

Onderstaande exclusiecriteria gelden voor het COOL programma. Voor SSiB geldt dit minder want dit programma is juist bedoeld voor mensen die anders buiten de boot zouden vallen.

 • Deelnemers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen
 • Deelnemers met gedragsproblemen die deelname aan groepstherapie kunnen belemmeren
 • Deelnemers met een IQ < 80
 • Deelnemers met onderliggende psychopathologie die andere behandeling behoeft
 • Deelnemers met behandelbare onderliggende oorzaken
Redenen om deel te nemen

Veel deelnemers hebben al van alles geprobeerd om gewicht te verliezen waarbij het bij de meesten niet (blijvend) is gelukt. De belangrijkste redenen die mensen noemen om mee te doen (in volgorde van belangrijkheid) zijn:

 • Afvallen
 • Gezonder worden
 • Professionele begeleiding
 • Betere conditie
 • Minder medicijnen nodig
Resultaten tot nu toe
 • Na deelname aan het programma blijken deelnemers meer te zijn gaan bewegen, minder te zitten en hebben ze een gezonder eetpatroon. De intrinsieke motivatie ten aanzien van gezond bewegen en eten is versterkt. De externe motivatie is afgenomen.
 • De gerapporteerde kwaliteit van leven is significant toegenomen.
 • 62% is na 2 jaar deelname blijvend afgevallen. 22% had een gewichtsverlies > 5% en 43% is tussen de 2 en 5% afgevallen. Deze resultaten zijn in lijn met eerdere studies.
  • Bron: promotieonderzoek CooL – universiteit van Maastricht periode 2012-2018.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.leefstijlinterventies.nl

Wij voldoen aan de door het VWS gestelde eisen m.b.t resultaatmetingen.

Noordhuis Leefstijl - Vrouw vitaal leven

Bewegen

Bewegen met de deelnemers valt niet binnen de vergoede zorg en kan dan ook niet binnen het door de zorgverzekeraar vergoede programma door de leefstijlcoach worden aangeboden. Doel is wel om deelnemers te begeleiden naar lokaal beweegaanbod. Hiertoe leggen we ook contacten met de buurtsportcoaches.

Dieet

Het CooL programma bevat geen voedingsplan of dieet. Hiervoor verwijzen we naar de diëtist. Wel wordt het thema voeding opgepakt en leren mensen om zelf gezonde keuzes te maken.