Noordhuis Leefstijl is een leefstijlorganisatie waar je werkt aan een gezonde manier van leven. Dat doe je in de meest brede zin van het woord want als het gaat om een gezonde manier van leven, dan gaat het om meerdere thema’s, zoals:

  • gezond eten zodat je je energiek voelt
  • bewegen zodat je fit bent
  • goed slapen zodat je uitgerust de dag begint
  • ontspannen zijn en geen/minder stress ervaren
  • omgaan met tijdsdruk en deadlines

Soms kan de behoefte er zijn om je persoonlijk te laten coachen. Dat kan. We kunnen ons een aantal situaties voorstellen waarin je kiest voor persoonlijke coaching:

  • Je bent deelnemer van één van onze GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) programma’s. Deze bieden we aan op onze locatie maar ook bij bedrijven. Of je nu bij ons of in company meedoet aan de GLI; het kan zijn dat je behoefte ervaart om je GLI traject te versterken. Er spelen mogelijk één of enkele thema’s bij jou een rol die binnen het programma niet voldoende uitgediept kunnen worden. Je hebt altijd de mogelijkheid om extra individuele sessies te plannen. Deze komen voor jouw eigen rekening of, als je dat kunt afspreken, voor rekening van je werkgever.
  • Je bent door je werkgever gewezen op onze organisatie. Meedoen aan een GLI traject past niet bij je of je voldoet simpelweg niet aan de criteria om mee te mogen doen. Bij ons kun je er altijd voor kiezen om een individueel coachingstraject in te gaan. Dit traject kan een onderdeel zijn van je verzuimtraject om weer terug te kunnen keren naar eigen werk maar het kan ook een traject zijn om verzuim juist te voorkómen. Als jouw issues liggen op het gebied van gezond leven, dus raken aan de thema’s stress, slechte eetkeuzes maken, te weinig bewegen, slecht slapen of gewoontegedrag waar je maar niet af kunt komen, dan zijn wij je partner om samen met jou de stappen op weg naar een positieve uitkomst te maken.
  • Je bent iemand die, los van werk en los van leefstijltrajecten voor overgewicht, gewoon wil werken aan een gezonde manier van leven. Je zoekt een coach die je daarbij kan helpen. Je bent bereid om zelf de kosten voor de coaching te dragen want je werkt aan een gezonde toekomst en wilt nu zelf de regie nemen om de juiste stappen te maken. Je vindt het lastig om te bepalen wat die juiste stappen zijn en daarom lukt het nog niet zo goed om op weg te gaan naar die gewenst gezonde leefstijl. Bovendien wil je wel zeker weten dat je goed begeleid wordt, door professionals. Door te kiezen voor een geregistreerd leefstijlcoach van Noordhuis Leefstijl weet je zeker dat jouw coach moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Wij staan geregistreerd in het beroepenregister voor leefstijlcoaches BLCN. Check dit register bij het kiezen van je coach. Leefstijlcoach is helaas geen beschermde titel maar als je kiest voor een BLCN geregistreerde coach, dan kies je voor kwaliteit en krijg je wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke en eerlijke informatie.

Kosten individuele coaching: prijzen 2022, exclusief BTW 21%.

  • Intake van 1 uur: € 79,50
  • Individuele sessie, gesprek van 45 minuten: € 60,00

Bepaal in overleg met je coach hoeveel gesprekken je wilt afnemen. Facturen doorsturen naar werkgever is mogelijk.