Privacy statement

Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij dit privacy statement opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens over je verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Tevens verzamelen wij, bij deelname aan het programma, gegevens over jouw gezondheid.  Hierbij wordt er in alle gevallen gehouden aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Alle zaken omtrent de dataverwerking zijn in een procedure vastgelegd. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Onderstaand is in deze privacyverklaring opgenomen:

Datagegevens die wij verwerken:
Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens over je verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Noordhuis Leefstijl gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Afhandelen vragen via het contactformulier
Bij het stellen van een vraag via ons contactformulier vragen we je om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) in te vullen. We hebben dit nodig om contact met je op te nemen over de vraag.

Afhandelen van de inschrijving voor het programma
Bij het aanmelden voor het programma, vragen we je om persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) in te vullen. We hebben contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over de aanmelding.

Klikgedrag en websitebezoeken analyseren
Noordhuis Leefstijl kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van leeftijd van de websitebezoeker, de domeinnaam, manier waarop de websitebezoeker op de website is beland, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om te kijken hoeveel mensen op de hoogte zijn van onze campagne.

Advertenties tonen.
We gebruiken soms jouw naam en emailadres voor onze gerechtvaardigde marketingbelangen, om jou per e-mail of social media opnieuw te kunnen bereiken en je een meer persoonlijke boodschap te kunnen tonen of om simpelweg beter te begrijpen hoe je onze website en diensten gebruikt. Jouw privacy wordt gerespecteerd omdat gegevens nimmer aan derden wordt verstrekt.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Cookies
Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op jouw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Meer informatie over cookies:

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van de Facebook Like van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van de Facebook Like knop. Facebook kan persoonsgegevens van jou verzamelen wanneer je bent ingelogd. Lees daarover meer in de privacyverklaring van Facebook.

Offline verzamelen we ook gegevens maar alleen als u deelneemt aan ons programma We slaan alleen (medische-)gegevens op die te maken hebben met de behandeling in ons dossier. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten. Daarbij zijn wij gehouden aan de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

Doel van dataverzameling:
Teneinde het programma verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er data wordt verzameld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen. Gegevens van patiënten en/of clienten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang we gegevens bewaren
Nadat u hebt deelgenomen aan ons programma, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Noordhuis Leefstijl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je mailgegevens bewaren we ook 5 jaar om jou service te kunnen bieden of contact te kunnen hebben over gesprekken die al eerder zijn gevoerd. Dit is in zowel jouw als ons belang.

Delen met anderen
Bij deelname aan het programma worden uw gegevens vastgelegd in een elektronisch clientendossier. Met geaccrediteerde zorgverleners en leveranciers zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten welke vastliggen in een verwerkingsregister. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van de indiener.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen. Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@noordhuis-leefstijl.nl. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Noordhuis Leefstijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@noordhuis-leefstijl.nl.

We hebben de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • 2-weg authenticatie

Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via info@noordhuis-leefstijl.nl, bekend maken.