Alle leefstijlprogramma’s duren 2 jaar en worden volledig vergoed in de basisverzekering. Er zijn verschillen in de manier waarop er omgegaan wordt met de grote onderwerpen Bewegen, Voeding, Slapen&Ontspannen en Gedrag. Om die reden is het verstandig om vooraf te bedenken welke GLI het beste bij je past.

In Nederland worden 4 programma’s vergoed.

  1. COOL, Coachen op Leefstijl
  2. Beweegkuur
  3. Samen Sportief in Beweging (SSiB)
  4. SLIMMER

Bekijk onderstaande  stellingen zodat je kunt bekijken welke GLI jou het meest aanspreekt. Noordhuis Leefstijl biedt COOL en SSiB.

Welk van de volgende stellingen spreekt jou het meest aan?

Stelling 1:

Ik ben in staat om zelf de regie te nemen op weg naar een gezonde leefstijl. Ik zoek meer kennis op belangrijke leefstijl-onderwerpen zodat ik weloverwogen mijn persoonlijke doelen kan stellen. Omdat dit traject mijn eigen maatwerk is, vind ik het fijn om gecoacht te worden door één persoon bij wie ik vertrouwen kan vinden. Ik ben geïnteresseerd in allerlei thema’s die te maken hebben met gezond leven dus naast bewegen en gezond eten, wil ik meer weten over gedrag, energie, slapen en ontspannen.

Stelling 2:

Ik moet vooral meer gaan bewegen maar weet niet hoe ik daar het beste mee kan beginnen en zoek daarbij intensieve begeleiding om dit goed op te starten en om een sport te vinden die bij mij past. Ook zoek ik concrete hulp om met eten gezondere keuzes te maken. Ik zoek vooral een vliegende start en daarna vind ik het wel fijn om af en toe te kunnen bespreken hoe het gaat met een vaste coach, zodat ik het vol kan houden.

STELLING 1

Eigen regie en alle gezondheidsthema’s behandeld met coaching in de groep en individueel.

Dan adviseren we je het COOL leefstijlprogramma te volgen. In dit programma krijg je één begeleider nl. de leefstijlcoach. Je komt in een groep en samen behandel je allerlei onderwerpen op de grote hoofdthema’s Bewegen, Voeding, Slapen & Ontspannen en Gedrag. Naast 16 groepsbijeenkomsten, krijg je ook nog 8 individuele coachingsgesprekken. Je bent zelf in de regie en bepaalt dus ook zelf aan welke thema’s jij extra aandacht wilt besteden.

Omdat in het COOL programma de ruimte volledig wordt benut om alle thema’s die te maken hebben met een gezond leefpatroon aan bod te laten komen, is dit het programma waarin je de meeste kennis op gaat doen op het gebied van gezond leven. Gedrag is een heel belangrijk onderdeel waarbij je zult merken dat veranderen niet eenvoudig is en echt met kleine stapjes gedaan moet worden. De ervaring is dat de groepen intensief met elkaar omgaan en dat er zowel met de coach als met elkaar een vertrouwensband ontstaat. Dit maakt COOL op inhoud het meest complete en veilige programma.

STELLING 2

Vliegende start met sporten en eten. Daarna coaching om het vol te kunnen houden.

Wil je een vliegende start, dan adviseren we je mee te doen met het leefstijlprogramma Samen Sportief in Beweging SSIB. De kracht van SSIB is de intensieve basiscursus van 8 weken. Tijdens deze periode sport je 2 x per week en krijg je voedingslessen. De SSiB is vooral geschikt voor mensen die met bewegen & sporten niet goed op gang kunnen komen. De drempel om naar een sportclub toe te gaan is hoog of de gedachte bestaat dat je het niet kunt. Voor deze mensen is de basiscursus een uitkomst.

Na 8 weken intensieve begeleiding heb je een sport gekozen waarmee je door kunt gaan. Vanaf dit moment betaal je de sport die je wilt gaan doen zelf. Dit blijft altijd je eigen keuze!  Er volgt een volhoudprogramma van 22 maanden waarin je de mensen uit je groep nog een 6-tal keer ziet in een groepsbijeenkomst. Ook krijg je nog 6 individuele gesprekken met de leefstijlcoach. In het volhoudprogramma is alles erop gericht dat je het gezonde gedrag blijft volhouden.

  • Stelling 1 wijst dus vooral naar COOL.
  • Stelling 2 wijst vooral naar de SSIB.

Beweegkuur en SLIMMER zijn eveneens erkende interventies. In beide interventies werken leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut samen in een behandelteam. Dat maakt COOL dus het enige programma dat volledig wordt begeleid door de leefstijlcoach.

Bij SLIMMER neemt de diëtist de intake af en gaan deelnemers (6 maanden) met de fysiotherapeut 1 x per week bewegen om zo voor te bereiden op sporten. Na 9 maanden komt de leefstijlcoach in beeld en zal de mensen verder coachen op het volhouden wat ze bij de diëtist en de fysiotherapeut hebben geleerd. Het voordeel van SLIMMER is de sportmogelijkheid met de fysiotherapeut maar er vindt geen overdracht plaats naar regulier sportaanbod. Wel zullen aanbieders van SLIMMER je hier mogelijk over kunnen adviseren of hebben ze korte lijnen met sportaanbieders. Nadeel is het relatief laat in het programma “invliegen” van de leefstijlcoach.

In de beweegkuur neemt de leefstijlcoach de intake af en zijn zowel fysiotherapeut als diëtist betrokken bij het maken van respectievelijk een beweegplan en een voedingsplan. Het beweegplan kan je helpen om een sport te kiezen die bij je past en die je daardoor goed vol kunt houden. Het voedingsplan is geen dieet maar helpt je bij het maken van gezonde keuzes.

Sporten met de fysiotherapeut wordt niet gedaan binnen de beweegkuur maar er zijn meerdere aanbieders die een door jezelf te betalen sport abonnement aanbieden en daarnaast de beweegkuur aanbieden om op die manier een totaalpakket te bieden. Let er dus bij een dergelijk combinatie-aanbod op dat het programma kosten met zich mee brengt. Voor mensen die al weten dat de aangeboden sport de juiste keuze is en dit willen blijven doen, is een dergelijk programma een goede keuze. Weet je nog niet wat je echt leuk vindt, kun je beter een andere keuze maken.