Gezonde medewerkers, een gezond bedrijf

Productieve medewerkers, meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Dat is wat je wilt!

Meer dan de helft van alle Nederlanders kampt met een chronische aandoening welke gerelateerd is aan een ongezonde leefstijl. Dit is een groeiend probleem. Niet alleen omdat het aantal mensen met een chronische aandoening de komende jaren verder zal stijgen, maar ook omdat het, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, belangrijk is om deze werknemers voor het bedrijf te behouden. Het inzetten van erkende en aantoonbaar effectieve leefstijlprogramma’s in de werkcontext biedt kansen om hier wat aan te doen en kan bovendien op termijn enorm in ziektelast en (zorg)kosten schelen.

De Noordhuis leefstijlprofessionals bezitten de erkenning op basis waarvan specifieke leefstijlprogramma’s aangeboden mogen worden die aantoonbaar effectief zijn op het gebied van verbeteren van de leefstijl. Onze missie is om de leefstijlprogramma’s juist aan te bieden op de werkplek. Werk neemt immers een belangrijke plek in binnen ons dagelijks leven en is daarom relevant om te betrekken bij de inzet van leefstijlprogramma’s. Op het werk kunnen grote groepen mensen bereikt worden of mensen met een groot risico of voortekenen van een chronische aandoening. Het is fijn als er voor hen een laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het effect van leefstijlprogramma’s door geregistreerde leefstijlprofessionals is niet alleen op preventie aangetoond, dus minder kans op het krijgen van een chronische aandoening, maar is ook aangetoond op de behandeling of zelfs de genezing van chronische ziekten.

Een greep uit ons aanbod:

  • Vormgeven vitaliteitsbeleid vanuit een reeds uitgevoerde PMO of RI&E (uitvoering door geregistreerd adviseur duurzame inzetbaarheid)
  • Maatwerk leefstijlprogramma’s op het gebied van stress & ontspannen, stoppen met roken, overgewicht, grip op alcohol en beter slapen.
  • Workshops gericht op de BRAVO factoren.
  • Gecombineerde leefstijlinterventie in company (RIVM erkend en bij uitvoering door onze professionals volledige vergoeding in basisverzekering)
  • Stoppen met roken cursus, in company (RIVM erkend en bij uitvoering door onze professionals volledige vergoeding in basisverzekering)

Het resultaat?

Jouw medewerkers krijgen direct inzicht in de verbeterpunten en knoppen waaraan zij in hun dagelijks leven kunnen draaien. Ze komen duurzaam in de regie op weg naar een blijvend gezonde leefstijl.

Samen zorgen we voor gezonde medewerkers in een gezond bedrijf.

Noordhuis Leefstijl is een leefstijlorganisatie. We werken met BLCN geregistreerde leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen. psycholoog, beweegdocenten op diverse terreinen en hebben korte lijnen met professionals op het gebied van gezond leven. Onze duurzaam inzetbaarheidsadviseur is uw contactpersoon en bespreekt graag de mogelijkheden voor programma’s op maat.

Al onze workshops en trainingen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. We verkopen kwaliteit. Daar mag u op rekenen.

Jouw vitaliteitsbeleid

Medewerkers die structureel te veel stress ervaren, die niet gemotiveerd zijn, of met fysieke klachten thuiszitten. Dat is een groot probleem voor werkgevers. Elke dag dat een medewerker niet kan werken, kost geld. Dit wil je voorkomen. Door preventief begeleiding te bieden op het gebied van de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers, is het mogelijk om langdurig verzuim te voorspellen én te voorkomen. Dat is prettig voor jou als werkgever, maar zeker ook voor je medewerkers. Daarmee voorkom je uitval en kunnen werknemers tot aan hun pensioen fluitend naar hun werk gaan. Werkgevers die werk maken van de gezondheid van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Noordhuis Leefstijl is graag je partner bij het vormgeven van het vitaliteitsbeleid. Onze geregistreerd adviseur Duurzame Inzetbaarheid maakt samen met jou de stappen voor je vitaliteitsbeleid vanaf het creëren van draagvlak, het schetsen van de beginsituatie, bepalen van je doelstellingen tot het daadwerkelijke actieplan en uitvoering van het beleid. Bij een langdurig partnerschap begeleiden we jou naar een stevige verankering van het vitaliteitsbeleid voor je bedrijf.

Tarieven

Geen bedrijf is hetzelfde, dus bieden wij maatwerk. Afhankelijk van je doelstellingen, ambities en behoeftes bepalen we de exacte invulling van het Noordhuis Leefstijlprogramma. Dit doen we samen. De kosten zijn afhankelijk van de keuzes. We gaan hier graag samen over in gesprek. Omdat wij als leefstijlprofessional een aantal programma’s rechtstreeks mogen declareren bij de zorgverzekeraar zijn er extra mogelijkheden voor je bedrijf om hiervan optimaal voordeel te behalen voor je medewerkers.

Nieuws

Hoe worden je medewerkers duurzaam inzetbaar?

ShareShareTweet

Wel aanwezig, niet productief: mentaal verzuim

ShareShareTweet

Gezonde medewerkers, een gezond bedrijf

Werkgevers die werk maken van de gezondheid van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Neem met onderstaande button snel en eenvoudig contact op met onze adviseur duurzame inzetbaarheid. Bepaal samen je vitaliteitsbeleid en creëer ook voor jouw  medewerkers een duurzaam gezonde werkomgeving